Barra de espaço
Barra de espaço

Deze tutorial geeft een gedetailleerde procedure toont hoe u een link aggregation configureren met het LACP-protocol op een computer met Ubuntu Linux.

YOUTUBE

Op ons kanaal kunt u de video les-installatie te zien.

 

Installeer ifenslave

# apt-get install ifenslave


Bewerk het bestand modules en voeg de bonding module.

# vi /etc/modules

bonding


Laad de bonding module.

# modprobe bonding


Bewerk het netwerk configuratie bestand, zoals hieronder weergegeven

# vi /et/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet manual
bond-master bond0

auto eth1
iface eth1 inet manual
bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet dhcp
bond-mode 4
bond-slaves eth0 eth1

 

Herstart de computer.

# reboot

 

Sluit je linux op andere apparatuur met een goed geconfigureerde LACP-ondersteuning.


Om te controleren of uw configuratie de volgende opdracht

# cat /proc/net/bonding/bond0

 

 CONCLUSIE

Deze tutorial presenteerde het proces van het opzetten link aggregation op een server met Linux Ubuntu