Barra de espaço
Barra de espaço

Deze tutorial beschrijft een gedetailleerde procedure laat zien hoe de installatie van PostgreSQL te voeren op een computer met Ubuntu of Debian-besturingssysteem

YOUTUBE

In ons kanaal kun je de video van deze tutorial te bekijken.

DATE & TIME

Volg de stappen die in de video tutorial hieronder om de juiste datum en tijd op uw systeem te configureren.

 


Installeer PostgreSQL via het onderstaande commando. 

# apt-get install postgresql postgresql-client


Check in welk IP-adres van de PostgreSQL-server wordt uitgevoerd met de onderstaande commando.

# netstat -nl | grep -E "(Local|5432)"


In eerste instantie zal de PostgreSQL dienst alleen worden uitgevoerd op het ip adres localhost (127.0.0.1)

Als u wilt veranderen van alle IP-adressen van de server, stop de Postgree service, de locatie van uw configuratiebestand en bewerken met behulp van de volgende commando's.

# /etc/init.d/postgresql stop
# updatedb
# locate postgresql.conf

 

Bewerk het configuratiebestand postgresql.conf en Verander de listen_address lijn 127.0.0.1 om de waarde * en de service opnieuw te starten.

# /etc/init.d/postgresql restart

 


Om te testen uw opstelling verbinding probeert te maken als postgres gebruiker aan de database dienst PostGIS behulp van de onderstaande opdrachten.

# su postgres
# psql


Gebruik de onderstaande commando's om het wachtwoord voor de gebruiker postgres veranderen.

\password postgres
\q

 

Probeer opnieuw verbinding te maken met de volgende opdracht.

# psql -h 127.0.0.1 -U postgres


CONCLUSIE

Deze tutorial toonde de installatie van PostgreSQL.